Saadi x Företag

Mental träning är ofta kopplat till idrott och prestation och sällan drar man paralleller till att det är minst lika viktigt både i arbetslivet och privat. Inom mental träning bygger man upp en grund för välbefinnande, självkänsla och en tro på sin förmåga som är viktiga verktyg och egenskaper att ha med sig i livet för att optimera sin hälsa.

För företag erbjuds det workshop som är uppdelade i 4 moduler med ett fokus på att bygga upp självbilden, målsättning och öka förmågan till att tro på sig själv. Mål med workshopen är att anställda ska känna inre motivation till arbetet samt till livet som ska bidra till ökad energi och effektivitet på arbetsplatsen. Framförallt är grunden till workshopen att det förstärker den mental hälsan som ska hjälpa anställda att balansera sitt inre välmående.